1. Path (2.0) har kommet med en ny og oppdatert versjon og vi diskuterer begrensede sosiale nettverk.

    Abonner via iTunes: bit.ly/spitunes

    (Source: vimeo.com)

    2 years ago  /  0 notes